Important Announcement – : We’re accepting orders at this moment. However, all shipments would be delayed as we’ve shut down operations temporarily, in accordance with government regulations. Stay home & Stay safe.

मुलांच्या आयुष्यात
गोष्ट सांगणारी पहिली व्यक्ती
म्हणजे आई-बाबा

मुलांच्या मनावर
गोष्टींचा मोठा प्रभाव पडतो

मुलांच्या आयुष्यात
गोष्ट सांगणारी पहिली व्यक्ती
म्हणजे आई-बाबा

मुलांच्या मनावर
गोष्टींचा मोठा प्रभाव पडतो

1 ते 8 वयोगटातील मुलं आणि त्यांच्या आईबाबांचं मासिक Audio Stories सह

मुलांच्या creativity आणि कल्पनाशक्तीला वाव देणारा कॅनव्हास म्हणजे चिकूपिकू. इथल्या गोष्टी आणि activities मधून मुलं स्वतःचं जग तयार करतील. मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या आठवणीत चिकूपिकू आणि आई-बाबांबरोबर घालविलेले क्षण कायम राहतील.

Reduce Screen
Time

Build
Creative Confidence

Nurture
Imagination

1 ते 8 वयोगटातील मुलं आणि त्यांच्या आईबाबांचं  मासिक Audio Stories सह

मुलांच्या creativity आणि कल्पनाशक्तीला वाव देणारा कॅनव्हास म्हणजे चिकूपिकू. इथल्या गोष्टी आणि activities मधून मुलं स्वतःचं जग तयार करतील. मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या आठवणीत चिकूपिकू आणि आई-बाबांबरोबर घालवलेलि क्षण कायम राहतील.

Reduce Screen
Time

Build
Creative Confidence

Nurture
Imagination

चिकूपिकूचा वापर कसा करता येईल?

१ ते ३ वयोगटातील मुलांसाठी

 • चित्रं दाखवून गोष्टी सांगूया, अगदी जेवण भरवतानासुध्दा
 • खडू, पेन्सिल देऊन Activities ची पानं समोर ठेवूयात. रेघोट्या ओढल्या, पान फाटलं तरी हरकत नाही
 • गोष्टीतील चित्रं समोर ठेवून Audio Stories ऐकवूया

३ ते ६ वयोगटातील मुलांसाठी

 • आई-बाबांबरोबर अंकातील गोष्टी वाचल्या की पुढच्या वेळी मुलं चित्रांमधून गोष्टी समजून घेतील. पुन्हा-पुन्हा अंक हाताळतील. चित्रं बघतील
 • नुसती चित्रं बघून मुलंसुद्धा गोष्ट सांगू शकतील
 • Activities स्वतः सोडवू शकतील

६ ते ८ वयोगटातील मुलांसाठी

 • चित्ररूपी लहान-लहान गोष्टी वाचायला मुलांना आवडतील
 • लहान भाऊ-बहिणीला गोष्ट सांगू शकतील
 • नव्या Activities स्वतः बनवू शकतील
 • चित्रं वापरून नव्या गोष्टी रचू शकतील

१ ते ३ वयोगटातील मुलांसाठी

 • चित्रं दाखवून गोष्टी सांगूया, अगदी जेवण भरवतानासुध्दा
 • खडू, पेन्सिल देऊन Activities पानं समोर ठेवूयात. रेघोट्या ओढल्या, पान फाटलं तरी हरकत नाही
 • गोष्टीतील चित्रं समोर ठेवून Audio Story ऐकवूया

३ ते ६ वयोगटातील मुलांसाठी

 • आई-बाबांबरोबर अंकातील गोष्टी वाचल्या की पुढच्या वेळी मुलं चित्रांमधून गोष्टी समजून घेतील. पुन्हा-पुन्हा अंक हाताळतील. चित्रं बघतील
 • नुसती चित्रं बघून मुलंसुद्धा गोष्ट सांगू शकतील
 • Activities स्वतः सोडवू शकतील

६ ते ८ वयोगटातील मुलांसाठी

 • चित्ररूपी लहान-लहान गोष्टी वाचायला मुलांना आवडतील
 • लहान भाऊ-बहिणीला गोष्ट सांगू शकतील
 • नव्या Activities स्वतः बनवू शकतील
 • चित्रं वापरून नव्या गोष्टी रचू शकतील

Dhanshree Kulkarni

Magazines with audio stories are the best combination for kids. It is definitely helping Parents to reduce screen time of children. Content in magazines are brain-based, Informative and it helps parents in many ways.

अम्रिता कुलकर्णी

चिकूपिकू अंकाचा इतका छान परिणाम होत आहे. त्यातले सगळे Characters आता ओळखीचे झाले आहेत. समीहन TV बघत नाही.

स्वानंदी सादोळीकर

चिकूपिकू सर्व लहान मुलांना आवडेल असं मासिक आहे. यातील Activities मुलं आवडीने करतातच. शिवाय त्यांना गोष्ट वाचायची इच्छा निर्माण होते. या मासिकात फक्त मुलांसाठी नाही, तर पालकांसाठीसुद्धा काही टिप्स दिलेल्या असतात.

Dhanshree Kulkarni

Magazines with audio stories are the best combination for kids. It is definitely helping Parents to reduce screen time of children. Content in magazines are brain-based, Informative and it helps parents in many ways.

अम्रिता कुलकर्णी

चिकूपिकू अंकाचा इतका छान परिणाम होत आहे. त्यातले सगळे Characters आता ओळखीचे झाले आहेत. समीहन TV बघत नाही.

स्वानंदी सादोळीकर

चिकूपिकू सर्व लहान मुलांना आवडेल असं मासिक आहे. यातील Activities मुलं आवडीने करतातच. शिवाय त्यांना गोष्ट वाचायची इच्छा निर्माण होते. या मासिकात फक्त मुलांसाठी नाही, तर पालकांसाठीसुद्धा काही टिप्स दिलेल्या असतात.

“Tell me a fact and I’ll learn.
Tell me the truth and I’ll believe.
But tell me a story and it will live in my heart forever.”
-White

Audio

गोष्टी लावून मोबाईल लांब ठेऊया. गोष्ट ऐकता-ऐकता चित्रं पाहूया. ऐकता-ऐकता वाचायला शिकूया.

Events

मुलं आणि आई-बाबांसाठी खास कार्यशाळा 

Toys

तर्कबुद्धी आणि कल्पनाशक्तीला पूरक असे खेळ 

Videos

मुलं आणि पालकत्वाविषयी आई-बाबांना उपयुक्त असे व्हिडिओ

Audio

गोष्टी लावून मोबाईल लांब ठेऊया. गोष्ट ऐकता-ऐकता चित्रं पाहूया. ऐकता-ऐकता वाचायला शिकूया.

Events

मुलं आणि आई-बाबांसाठी खास कार्यशाळा 

Toys

तर्कबुद्धी आणि  कल्पनाशक्तीला पूरक असे खेळ 

Videos

मुलं आणि पालकत्वाविषयी आई-बाबांना उपयुक्त असे व्हिडिओ

0